Đến nội dung

BS YERSIN

Đăng ký: 21 Thg 9 2012
Offline Đăng nhập: Thg 11 17 2021 10:20 AM
-----

Thống kê


  • Nhóm: Doctors
  • Bài viết: 763
  • Lượt xem: 5.504
  • Danh hiệu: Yersin's Doctors
  • Tuổi: 52 tuổi
  • Ngày sinh: Tháng một 1, 1970
  • Giới tính
    Nữ Nữ
  • Ngày sinh
    1972-12-31

26 Excellent

Công cụ

Bạn bè

Hội thảo chuyên môn

Gửi câu hỏi