Đến nội dung

BS YERSIN

Đăng ký: 21 Th09 2012
Offline Đăng nhập: Th10 02 2020 01:29 PM
-----

Thống kê


 • Nhóm: Doctors
 • Bài viết: 763
 • Lượt xem: 5.504
 • Danh hiệu: Yersin's Doctors
 • Tuổi: 51 tuổi
 • Ngày sinh: Tháng một 1, 1970
 • Giới tính
  Nữ Nữ
 • Ngày sinh
  1972-12-31

26 Excellent

Công cụ

Bạn bè

Hội thảo chuyên môn

Gửi câu hỏi